Dergimiz TURAR, 11 Ocak 2018 tarihinden itibaren INDEX COPERNICUS tarafından taranmaktadır.
Dergimiz TURAR, 11 Ocak 2018 tarihinden itibaren INDEX COPERNICUS tarafından taranmaktadır.
https://indexcopernicus.com/index.php/en/