Turizm & Araştırma Dergisi

KÜLTÜR TURİSTLERİNİN SEYAHAT MOTİVASYONLARININ BELİRLENMESİ: MARDİN ÖRNEĞİ

DETERMİNİNG THE TRAVEL MOTİVATİONS OF CULTURAL TOURİST: THE CASE OF MARDİN

Turizm & Araştırma Dergisi, 2021; 10(1): 4-30

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI: ÜNİVERSİTELERDE BİR ARAŞTIRMA

THE NUTRITION HABITS OF GASTRONOMY AND CULINARY ARTS STUDENTS: A RESEARCH IN UNIVERSITIES

Turizm & Araştırma Dergisi, 2021; 10(1): 31-46

OTELLER VE YENİ MEDYA: ZİNCİR OTELLERİN INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ANALİZ

HOTELS AND NEW MEDIA: AN ANALYSIS ON INSTAGRAM SHARINGS OF CHAIN HOTELS

Turizm & Araştırma Dergisi, 2021; 10(1): 47-62

TURİSTLERİN REKREASYON FAYDA DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

INVESTIGATION THE LEVEL OF RECREATION BENEFITS OF TOURISTS ACCORDING TO DEMOGRAPHIC VARIABLES

Turizm & Araştırma Dergisi, 2021; 10(1): 63-79

YEREL HALKIN GASTRONOMİ İMAJI VE YENİLİK KORKUSU ALGILARININ YİYECEK TÜKETİM NİYETİNE ETKİSİ

THE EFFECT ON INTENTION OF FOOD CONSUMPTION OF PERCEPTIONS OF LOCAL CONSUMERS OF GASTRONOMY IMAGE AND FOOD NEOPHOBIA

Turizm & Araştırma Dergisi, 2021; 10(1): 80-103

KONAKLAMA SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI: VAN ÖRNEĞİ 

ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF HOSPITALITY SECTOR EMPLOYEES: VAN EXAMPLE

Turizm & Araştırma Dergisi, 2021; 10(1): 104-124