Turizm & Araştırma Dergisi

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

A RESEARCH ON INVESTIGATION OF INTERNSHIP EXPERIENCE OF TOURISM MANAGEMENT DEPARTMENT STUDENTS

Turizm & Araştırma Dergisi, 2020; 9(2): 97-120

BULDAN İLÇESİ’NİN KIRSAL TURİZM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA

A QUALITATIVE RESEARCH FOR THE DETERMINATION OF THE RURAL TOURISM POTENTIAL OF BULDAN DISTRICT

Turizm & Araştırma Dergisi, 2020; 9(2): 121-143

KORUMA YAKLAŞIMI OLARAK TARİHİ BİR GÜZERGÂHIN KÜLTÜR ROTASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ: KASTAMONU ÖRNEĞİ

AS A PROTECTION APPROACH, THE HISTORICAL ROUTE WHICH IS CONVERTING TO THE CULTURAL ROUTE: THE CASE OF KASTAMONU

Turizm & Araştırma Dergisi, 2020; 9(2): 144-159

TURİZMDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ İLE MUTLULUK ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN GENDER EQUALITY AND WOMEN’S EMPOWERMENT IN TOURISM AND HAPPINESS INDEX

Turizm & Araştırma Dergisi, 2020; 9(2): 160-178

GELENEKSEL TÜRK KONAKLARININ TURİZME KAZANDIRILMASI: KASTAMONU ÖRNEĞİ

REDOUNDING TRADITIONAL TURKISH MANSIONS TO TOURISM: KASTAMONU CASE

Turizm & Araştırma Dergisi, 2020; 9(2): 179-194