Turizm & Araştırma Dergisi
TURİZM TALEBİNİN BELİRLEYİCİLERİ: AFRİKA ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL DATA ANALİZİ
DETERMINANTS OF TOURISM DEMAND: PANEL DATA ANALYSIS ON AFRICAN COUNTRIES
Turizm & Araştırma Dergisi, 2019; 8(1): 4-19
ZİYARETÇİ SAYILARININ ANALİZİ İLE İSTANBUL’UN TURİZM PAZARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF ISTANBUL'S TOURISM MARKETS
WITH THE ANALYSIS OF VISITOR NUMBERS 
Turizm & Araştırma Dergisi, 2019; 8(1): 20-41
SORUMLU TURİZM ALGISININ TURİST DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ: FETHİYE DESTİNASYONUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
EFFECTS TO TOURISTS BEHAVIOURS OF RESPONSIBLE TOURISM PERCEPTION: A RESEARCH FOR FETHIYE DESTINATION
Turizm & Araştırma Dergisi, 2019; 8(1): 42-69

ŞARAP ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNİN TÜRKİYE TURİZMİNDEKİ YERİ: KADİM ANADOLU BAĞ ROTASI BAŞLANGIÇ NOKTASI OLARAK ÇANAKKALE ÖRNEĞİ    THE PLACE OF WINE PRODUCTION AND CONSCUMPTION IN TURKEY’S TOURISM: THE CASE OF ÇANAKKALE AS A START POINT OF ANCIENT ANATOLIAN WINE ROUTE

Turizm & Araştırma Dergisi, 2019; 8(1): 70-83
ANKARA’NIN İNANÇ TURİZMİ POTANSİYELİ VE YEREL HALKIN İNANÇ TURİZMİ BAKIŞ AÇISINA YÖNELİK ÇIKARIMSAL ANALİZİ
FAITH TOURISM POTENTIAL IN ANKARA AND INFERENTIAL ANALYSIS OF LOCAL PEOPLE FROM THE PERSPECTIVE OF FAITH TOURISM
Turizm & Araştırma Dergisi, 2019; 8(1): 84-105
TATUTA ÇİFTLİKLERİNİ ZİYARET EDEN TURİSTLERİN ÇEVRİMİÇİ YORUMLARININ İNCELENMESİ
EXAMINING OF THE ONLINE COMMENTS OF THE TOURISTS WHO VISITING TATUTA FARMS
Turizm & Araştırma Dergisi, 2019; 8(1): 106-126