Turizm & Araştırma Dergisi

DUYGUSAL EMEĞİN TURİST REHBERLERİNİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ANALYZING THE EFFECTS OF EMOTIONAL LABOR ON TOUR GUIDES' JOB SATISFACTION

Turizm & Araştırma Dergisi, 2021; 10(2): 4-21

GASTRONOMİ TURİZMİ POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK NİTEL BİR ÇALIŞMA: MANİSA ÖRNEĞİ
A QUALITATIVE STUDY ON THE EVALUATION OF THE GASTRONOMY TOURISM POTENTIAL: CASE OF MANISA

Turizm & Araştırma Dergisi, 2021; 10(2): 22-46
KORONAVİRÜS (COVİD-19) PANDEMİ SÜRECİNDE RESTORAN SEKTÖRÜNDE YENİ BİR UYGULAMA: BULUT MUTFAKLAR
A NEW APPLICATION IN THE RESTAURANT INDUSTRY IN THE COVID 19 PANDEMIA PROCESS: CLOUD KITCHENS

Turizm & Araştırma Dergisi, 2021; 10(2): 47-62

COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNİN
DÖNÜŞÜMÜ
TRANSFORMATION OF LEISURE TIME ACTIVITIES IN THE COVID-19
PANDEMIC PROCESS

Turizm & Araştırma Dergisi, 2021; 10(2): 63-98

İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE TURİZME KATILMA MOTİVASYONU İLİŞKİSİ: Z KUŞAĞI ÜZERİNDE BİR DEĞERLENDİRME
THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERNET ADDICTION AND THE MOTIVATION TO PARTICIPATE IN TOURISM: AN EVALUATION ON GENERATION Z

Turizm & Araştırma Dergisi, 2021; 10(2): 99-115