ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ANALİZİ: BEŞ YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA ..........................................THE ANALYSIS OF ORGANISATIONAL CULTURE: A RESEARCH TOWARDS FIVE STAR HOTEL
Yazarlar : Arş. Gör. Aslı ERSOY Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi
LİTVANYA KARAY TÜRKLERİNİN ETNİK TURİZM POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ .................................STUDY ON THE POTENTIAL OF KARAIM ETHNIC TOURISM IN LITHUANIA
Yazarlar : Kamile JAMONTAİTE İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı ..................... Doç. Dr. Orhan AKOVA İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü
ARKADAŞ VE AKRABA ZİYARETİ (AAZ) TURİZMİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME ..............................A CONCEPTUAL INVESTIGATION ABOUT VISITING FRIENDS AND RELATIVES (VFR)
Yazarlar : Öğr. Gör. Dr. Reyhan ARSLAN AYAZLAR Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu