KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE TURİST MEMNUNİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ALANYA İLÇESİ ÖRNEĞİ ........“EVALUATION OF SATISFACTION OF THE TOURISM AND ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS IN ALANYA”
Yazarlar : Sorumlu Yazar: Vildan DEMİR İkinci (Danışman) Yazar: Erkut ALTINDAĞ
HAVAYOLU YOLCU TALEBİNİN BELİRLENMESİ: ESKİŞEHİR İLİ İNCELEMESİ ............DETERMINATION OF THE AIRLINE PASSENGER DEMAND: CASE OF ESKİŞEHİR
Yazarlar : Ayşe KÜÇÜK YILMAZ Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, akucukyilmaz@anadolu.edu.tr ............Gökhan TANRIVERDİ Arş. Gör. Anadolu Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, gokhantanriverdi@anadolu.edu.tr .......Kasım KİRACI Arş. Gör. İskenderun Teknik Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, kasim.kiraci@iste.edu.tr ............Mehmet Şahin DURAK Arş. Gör. Anadolu Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, msdurak@anadolu.edu.tr ..........Emircan ÖZDEMİR...Arş. Gör. Anadolu Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, emircanozdemir@anadolu.edu.tr
OTEL İŞLETMELERİNDE UYGULANAN İNOVATİF FAALİYETLERİN REKABET AVANTAJI ÜZERİNE ETKİLERİ: DOĞU MARMARA ÖRNEĞİ .................... Effects of Applied Competitive Advantages in Providing Innovative Activities in Hotel Management: The Case of Eastern Marmara
Yazarlar : Doç. Dr. Burhanettin ZENGİN Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü, bzengin@sakarya.edu.tr .............Cihan DURSUN Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ABD, cihan.dursun8@gmail.com
HASANKEYF HALKININ TURİZMİN GELİŞİMİNE YÖNELİK TUTUMU ............................HASANKEYF RESIDENTS’ ATTITUDES TOWARDS TOURISM DEVELOPMENT
Yazarlar : Yrd. Doç. Dr. Sebahattin Emre DİLEK Batman Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu s.emre.d@hotmail.com ...........Yrd. Doç. Dr. Ömer ÇOBAN Batman Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ocoban@yahoo.com ....Doç. Dr. Serhat HARMAN Batman Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu harmanserhat@gmail.com
ÜLKEMİZİN KORUNAN ALANLARI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR EKOTURİZM YÖNETİMİ ÖLÇÜT VE GÖSTERGELERİNİN BELİRLENMESİ ...............................................DEFINING OF CRITERIA AND INDICATORS OF SUSTAINABLE ECOTOURISM MANAGEMENT FOR PROTECTED AREAS OF OUR COUNTRY
Yazarlar : İnci Zeynep AYDIN Arş. Gör., Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Ekonomisi Anabilim Dalı e-mail: iza@artvin.edu.tr ...Atakan ÖZTÜRK Doç. Dr., Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Ekonomisi Anabilim Dalı e-mail: atak08@hotmail.com .....Ufuk DEMİRCİ Arş. Gör., Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Ekonomisi Anabilim Dalı e-mail: udemirci08@hotmail.com